فارسی

دیدار شما از صفحه ی ما باعث خوشحالی ما میشود

: به کلیسای انجیلی هایلبرون خوش آمدید

 کلیسای انجیلی هایلبرون واقع در مرکز شهر هایلبرون،   یک کلیسای فعال و زنده است. در این کلیسا ما همانند   موزائیک که

 .از رنگ ها و طرح های مختلف تشکیل شده   و در کنار هم قرار میگیرد، از اقوام و ملیت های مختلف   کنار هم قرار گرفته ایم

 باور ما بر این است که همانطور که خداوند تک تک   انسانها را دوست دارد و برای او ملیت و قومیت انسانها   اهمیت ندارد،

ما نیز باید در عمل, همانند خداوند همه را به یکسان محبت کنیم زیرا آنچه ما را به هم پیوند میدهد و به یک زندگی ایمانی

 .معنا میبخشد، زندگی بر   پایه ی عشق و امید است. همان که در زندگی عیسی   مسیح، پسر خدای زنده نیز وجود دارد 

 ما با هم مشارکت میکنیم و به هم کمک میکنیم تا عیسی مسیح را بهتر بشناسیم و با اعتماد کامل از او پیروی کنیم. اعتقاد

.مسیحی و رفتار مسیح گونه باید در تمام لحظات زندگی ما وجود داشته باشد و او باید تنها پادشاه زندگی ما باشد

 اگر شما تمایل دارید با ما آشنا شوید و بیشتر در مورد ما و فعالیت های ما بدانید، از شما دعوت میکنیم که در   جلسه ی

Alle 40 , 74072 Heilbronn کلیسایی ما که هر هفته یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰   صبح در                    

 .برگزار میشود، شرکت نمایید

 حتی اگر  شما یک ذهن جستجوگر دارید و از روی کنجکاوی تمایل به آمدن داشته باشید و یا ذهن پرسش گری داشته باشید و

.برای یافتن پاسخ هایتان بیایید، ما   از آشنایی و دیدار شما از صمیم قلب خوشحال خواهیم   شد

 .برای درک بهتر موعظه های ما, هر هفته به زبان های فارسی و عربی هم ترجمه میگردد

 :در ضمن موعظه ها به صورت هفتگی در کانال یوتیوب  کلیسا قابل دسترسی است 

YouTube - Kanal Freie evangelische Gemeinde

 

Predigten MP3    :نیزمهیا میباشد MP3   دانلود موعظه ها به صورت 

 Volker Halfmann   در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکلی در مورد   کلیسای انجیلی ما و یا اعتقاد مسیحی 

    .با کمال میل آماده ی پاسخگویی   میباشد 

 کافه ای برای مشارکت، حمایت و آموزش زبان 

 کافه زبان، مکانی است برای مشارکت با دیگران و تمرین زبان آلمانی

 :اگر شما نیاز به حمایت برای یادگیری و یا تمرین زبان آلمانی دارید، ما از شما دعوت میکنیم

                                       که هر سه شنبه از   ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ در

RAUM Erdgeschoss, Alle 40, 74072 Heilbronn

 .حضور به هم رسانید

 همچنین در روزهای پنجشنبه در همین مکان از ساعت   ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ امکان دریافت کمک، حمایت و مشاوره برای  پر

.کردن فرم ها یا قراردادها و یا مسائل و   مشکلات  گوناگون وجود دارد

 .از حضور شما در جلسات بسیار خوشحال خواهیم شد و آشنایی با شما موجب خرسندی ما میباشد